Saint John’s 本周的天气预报

内当前天气 Saint John’s

局部可能有雨

天气

局部可能有雨
云量 81%

温度

27°C
最低 26°C
最高 27°C

风级

39 km/h
阵风 45 km/h

湿度

77%
露点 22°C
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云局部多云 27°C 29°C 0 mm 75%
03:00am 局部可能有雨局部可能有雨 27°C 28°C 0.2 mm 77%
06:00am 局部可能有雨局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 77%
09:00am 局部可能有雨局部可能有雨 27°C 30°C 0.1 mm 74%
12:00pm 局部可能有雨局部可能有雨 27°C 29°C 0.3 mm 77%
15:00pm 局部可能有雨局部可能有雨 27°C 29°C 0.2 mm 77%
18:00pm 局部可能有雨局部可能有雨 27°C 29°C 0.4 mm 76%
21:00pm 局部可能有雨局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 77%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 26°C 28°C 1.3 mm 79%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 26°C 29°C 0.2 mm 80%
06:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 78%
09:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 78%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 77%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.5 mm 76%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 30°C 0.8 mm 76%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 30°C 0.4 mm 78%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 30°C 0.6 mm 78%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 27°C 29°C 0.4 mm 80%
06:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 30°C 0.1 mm 77%
09:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 30°C 0.1 mm 77%
12:00pm 局部多云 局部多云 27°C 31°C 0 mm 77%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 30°C 0.1 mm 76%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 30°C 0.1 mm 79%
21:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 27°C 29°C 0.2 mm 80%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 多云 多云 27°C 29°C 0 mm 79%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 27°C 29°C 0.6 mm 78%
06:00am 局部多云 局部多云 27°C 29°C 0 mm 78%
09:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 27°C 29°C 0.5 mm 79%
12:00pm 局部多云 局部多云 27°C 31°C 0 mm 77%
15:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 27°C 30°C 0.2 mm 78%
18:00pm 局部多云 局部多云 27°C 30°C 0 mm 74%
21:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 27°C 30°C 0.2 mm 79%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 27°C 30°C 0 mm 77%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 27°C 29°C 0.2 mm 76%
06:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.4 mm 76%
09:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.2 mm 72%
12:00pm 局部多云 局部多云 27°C 28°C 0 mm 69%
15:00pm 局部多云 局部多云 27°C 28°C 0 mm 69%
18:00pm 局部多云 局部多云 27°C 28°C 0 mm 70%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.3 mm 75%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.2 mm 73%
03:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.4 mm 71%
06:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 28°C 0.6 mm 74%
09:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.2 mm 72%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 69%
15:00pm 局部多云 局部多云 27°C 29°C 0 mm 75%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.4 mm 75%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.6 mm 77%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 27°C 29°C 1.9 mm 75%
03:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 76%
06:00am 局部多云 局部多云 27°C 29°C 0 mm 76%
09:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 76%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 27°C 29°C 0.1 mm 77%
15:00pm 局部多云 局部多云 27°C 29°C 0 mm 77%
18:00pm 局部多云 局部多云 27°C 29°C 0 mm 78%
21:00pm 局部多云 局部多云 27°C 29°C 0 mm 78%
Saint John's Antigua and Barbuda 潮汐地图

靠近的地方 Saint John’s

保存您最喜欢的地点,解锁更多潮汐信息,更少广告或更多……

您只需要轻轻点击点击即可通过Facebook账号登录到潮汐表(免费!)