Château-d’Olonne 本周的天气预报

内当前天气 Château-d’Olonne

局部可能有雨

天气

局部可能有雨
云量 75%

温度

11°C
最低 9°C
最高 12°C

风级

35 km/h
阵风 53 km/h

湿度

75%
露点 6°C
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨局部可能有雨 12°C 8°C 0.1 mm 92%
03:00am 中雨中雨 11°C 8°C 3.1 mm 96%
06:00am 中雨中雨 11°C 8°C 6.7 mm 85%
09:00am 局部可能有雨局部可能有雨 11°C 7°C 0.1 mm 75%
12:00pm 阴天阴天 11°C 7°C 0 mm 71%
15:00pm 局部可能有雨局部可能有雨 11°C 6°C 0.4 mm 72%
18:00pm 小雨阵雨小雨阵雨 11°C 6°C 0.6 mm 69%
21:00pm 小雨阵雨小雨阵雨 9°C 4°C 0.6 mm 65%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 阴天 阴天 9°C 4°C 0 mm 71%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 8°C 3°C 0.9 mm 66%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 8°C 2°C 0.2 mm 72%
09:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 7°C 2°C 0.9 mm 75%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 8°C 4°C 0.1 mm 59%
15:00pm 阴天 阴天 8°C 4°C 0 mm 61%
18:00pm 局部多云 局部多云 9°C 5°C 0 mm 64%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 9°C 6°C 0.1 mm 66%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 阴天 阴天 10°C 6°C 0 mm 69%
03:00am 小雨 小雨 12°C 6°C 1.4 mm 86%
06:00am 小雨 小雨 11°C 8°C 1.7 mm 90%
09:00am 小雨 小雨 12°C 8°C 0.9 mm 89%
12:00pm 阴天 阴天 12°C 8°C 0 mm 91%
15:00pm 时有中雨 时有中雨 12°C 8°C 0.5 mm 81%
18:00pm 阴天 阴天 11°C 7°C 0 mm 74%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 10°C 8°C 0.1 mm 71%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 9°C 6°C 0.1 mm 74%
03:00am 细雨 细雨 12°C 6°C 0.6 mm 86%
06:00am 小雨 小雨 12°C 7°C 0.9 mm 91%
09:00am 小雨 小雨 12°C 9°C 1.6 mm 93%
12:00pm 阴天 阴天 12°C 8°C 0 mm 91%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 12°C 8°C 0.1 mm 91%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 12°C 9°C 0.1 mm 85%
21:00pm 阴天 阴天 12°C 8°C 0 mm 86%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 12°C 8°C 0.1 mm 82%
03:00am 细雨 细雨 11°C 8°C 0.7 mm 83%
06:00am 中雨 中雨 11°C 7°C 3.4 mm 82%
09:00am 细雨 细雨 11°C 6°C 0.4 mm 74%
12:00pm 阴天 阴天 11°C 7°C 0 mm 66%
15:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 11°C 6°C 0.2 mm 72%
18:00pm 阴天 阴天 11°C 7°C 0 mm 71%
21:00pm 小雨 小雨 9°C 6°C 0.9 mm 83%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 阴天 阴天 9°C 6°C 0 mm 78%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 9°C 7°C 0.6 mm 72%
06:00am 局部多云 局部多云 9°C 6°C 0 mm 64%
09:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 9°C 6°C 0.4 mm 66%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 9°C 6°C 0.2 mm 63%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 9°C 6°C 0.1 mm 65%
18:00pm 局部多云 局部多云 9°C 5°C 0 mm 70%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 10°C 6°C 0.2 mm 62%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 10°C 7°C 0 mm 61%
03:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 11°C 7°C 0.1 mm 64%
06:00am 局部多云 局部多云 12°C 7°C 0 mm 66%
09:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 11°C 7°C 0.1 mm 68%
12:00pm 局部多云 局部多云 11°C 7°C 0 mm 72%
15:00pm 中雨 中雨 9°C 3°C 4.5 mm 87%
18:00pm 中雨 中雨 12°C 8°C 4.8 mm 84%
21:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 12°C 7°C 1.8 mm 74%

保存您最喜欢的地点,解锁更多潮汐信息,更少广告或更多……

您只需要轻轻点击点击即可通过Facebook账号登录到潮汐表(免费!)