Saint Osyth 本周的天气预报

内当前天气 Saint Osyth

局部多云

天气

局部多云
云量 4%

温度

18°C
最低 15°C
最高 19°C

风级

26 km/h
阵风 42 km/h

湿度

71%
露点 13°C
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云局部多云 17°C 17°C 0 mm 67%
03:00am 局部多云局部多云 15°C 16°C 0 mm 65%
06:00am 局部多云局部多云 19°C 16°C 0 mm 67%
09:00am 局部多云局部多云 15°C 15°C 0 mm 67%
12:00pm 晴 17°C 17°C 0 mm 68%
15:00pm 局部多云局部多云 18°C 18°C 0 mm 71%
18:00pm 局部多云局部多云 19°C 19°C 0 mm 73%
21:00pm 局部多云局部多云 19°C 19°C 0 mm 74%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 19°C 19°C 0 mm 76%
03:00am 局部多云 局部多云 18°C 18°C 0 mm 77%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 18°C 18°C 1.2 mm 85%
09:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 19°C 19°C 1.9 mm 85%
12:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 18°C 18°C 2.1 mm 83%
15:00pm 细雨 细雨 17°C 17°C 0.8 mm 81%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 18°C 18°C 0.8 mm 77%
21:00pm 局部多云 局部多云 17°C 17°C 0 mm 80%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 16°C 16°C 0 mm 83%
03:00am 局部多云 局部多云 17°C 13°C 0 mm 79%
06:00am 局部多云 局部多云 17°C 15°C 0 mm 74%
09:00am 阴天 阴天 17°C 17°C 0 mm 76%
12:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 17°C 17°C 0.2 mm 74%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 18°C 18°C 0.1 mm 73%
18:00pm 细雨 细雨 17°C 17°C 0.4 mm 78%
21:00pm 小雨 小雨 16°C 16°C 1.2 mm 88%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 中雨 中雨 17°C 17°C 4 mm 90%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 16°C 17°C 1 mm 89%
06:00am 阴天 阴天 17°C 17°C 0 mm 89%
09:00am 中雨 中雨 16°C 16°C 5.6 mm 88%
12:00pm 时有大雨 时有大雨 18°C 18°C 17.2 mm 80%
15:00pm 局部多云 局部多云 18°C 18°C 0 mm 71%
18:00pm 多云 多云 17°C 17°C 0 mm 73%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 16°C 16°C 0.1 mm 82%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 16°C 16°C 0.6 mm 80%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 17°C 16°C 0.8 mm 78%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 17°C 16°C 1.4 mm 80%
09:00am 细雨 细雨 17°C 17°C 0.2 mm 85%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 17°C 17°C 0.2 mm 68%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 18°C 18°C 0.1 mm 64%
18:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 17°C 17°C 0.4 mm 69%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 16°C 16°C 0.1 mm 68%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 15°C 15°C 0.1 mm 70%
03:00am 局部多云 局部多云 15°C 13°C 0 mm 72%
06:00am 局部多云 局部多云 17°C 13°C 0 mm 72%
09:00am 局部多云 局部多云 15°C 15°C 0 mm 75%
12:00pm 局部多云 局部多云 17°C 17°C 0 mm 73%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 18°C 18°C 0.1 mm 67%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 17°C 17°C 0.1 mm 69%
21:00pm 局部多云 局部多云 16°C 16°C 0 mm 73%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 16°C 16°C 0 mm 75%
03:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 16°C 16°C 0.2 mm 72%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 17°C 16°C 0.2 mm 74%
09:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 16°C 16°C 0.2 mm 78%
12:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 17°C 17°C 1.2 mm 77%
15:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 17°C 17°C 0.8 mm 78%
18:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 17°C 17°C 0.9 mm 76%
21:00pm 局部多云 局部多云 16°C 16°C 0 mm 76%

保存您最喜欢的地点,解锁更多潮汐信息,更少广告或更多……

您只需要轻轻点击点击即可通过Facebook账号登录到潮汐表(免费!)