SeaTac 本周的天气预报

内当前天气 SeaTac

小雨阵雨

天气

小雨阵雨
云量 100%

温度

51°F
最低 48°F
最高 51°F

风级

16 mph
阵风 41 mph

湿度

77%
露点 44°F
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨局部可能有雨 51°F 46°F 1.8 mm 82%
03:00am 小雨阵雨小雨阵雨 48°F 46°F 2.4 mm 78%
06:00am 小雨阵雨小雨阵雨 51°F 45°F 1.6 mm 82%
09:00am 大雨大雨 48°F 46°F 9.1 mm 86%
12:00pm 小雨阵雨小雨阵雨 49°F 46°F 0.7 mm 86%
15:00pm 中或大雨阵雨中或大雨阵雨 50°F 45°F 3 mm 80%
18:00pm 小雨阵雨小雨阵雨 51°F 45°F 2.2 mm 77%
21:00pm 中或大雨阵雨中或大雨阵雨 50°F 47°F 3.4 mm 81%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 49°F 47°F 1.8 mm 82%
03:00am 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 49°F 46°F 3.2 mm 80%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 48°F 48°F 1 mm 77%
09:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 47°F 41°F 1.4 mm 83%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 49°F 45°F 0.9 mm 76%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 49°F 45°F 1.9 mm 77%
18:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 49°F 47°F 1.8 mm 77%
21:00pm 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 46°F 42°F 2.8 mm 79%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 44°F 38°F 0 mm 84%
03:00am 局部多云 局部多云 43°F 38°F 0 mm 83%
06:00am 局部多云 局部多云 45°F 36°F 0 mm 86%
09:00am 局部多云 局部多云 43°F 37°F 0 mm 83%
12:00pm 阴天 阴天 45°F 42°F 0 mm 81%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 46°F 46°F 0.1 mm 77%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 45°F 44°F 0.3 mm 76%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 43°F 40°F 0.2 mm 84%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 42°F 42°F 0.1 mm 83%
03:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 45°F 40°F 0.1 mm 83%
06:00am 多云 多云 44°F 39°F 0 mm 81%
09:00am 局部多云 局部多云 45°F 42°F 0 mm 70%
12:00pm 局部多云 局部多云 46°F 39°F 0 mm 66%
15:00pm 晴 45°F 40°F 0 mm 63%
18:00pm 局部多云 局部多云 44°F 40°F 0 mm 66%
21:00pm 局部多云 局部多云 42°F 38°F 0 mm 73%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 阴天 阴天 40°F 34°F 0 mm 81%
03:00am 局部多云 局部多云 40°F 33°F 0 mm 80%
06:00am 多云 多云 44°F 34°F 0 mm 78%
09:00am 多云 多云 40°F 33°F 0 mm 78%
12:00pm 局部多云 局部多云 44°F 38°F 0 mm 73%
15:00pm 多云 多云 45°F 40°F 0 mm 72%
18:00pm 局部多云 局部多云 44°F 38°F 0 mm 74%
21:00pm 局部多云 局部多云 41°F 35°F 0 mm 74%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 40°F 35°F 0 mm 73%
03:00am 局部多云 局部多云 41°F 35°F 0 mm 67%
06:00am 局部多云 局部多云 44°F 40°F 0 mm 61%
09:00am 局部多云 局部多云 41°F 37°F 0 mm 67%
12:00pm 阴天 阴天 43°F 43°F 0 mm 58%
15:00pm 阴天 阴天 44°F 43°F 0 mm 58%
18:00pm 阴天 阴天 44°F 40°F 0 mm 66%
21:00pm 阴天 阴天 42°F 35°F 0 mm 68%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 41°F 34°F 0 mm 67%
03:00am 阴天 阴天 41°F 34°F 0 mm 64%
06:00am 局部多云 局部多云 42°F 33°F 0 mm 63%
09:00am 阴天 阴天 41°F 35°F 0 mm 57%
12:00pm 阴天 阴天 43°F 37°F 0 mm 55%
15:00pm 阴天 阴天 44°F 38°F 0 mm 57%
18:00pm 阴天 阴天 42°F 34°F 0 mm 62%
21:00pm 阴天 阴天 42°F 35°F 0 mm 63%

保存您最喜欢的地点,解锁更多潮汐信息,更少广告或更多……

您只需要轻轻点击点击即可通过Facebook账号登录到潮汐表(免费!)